X
Dodawanie obiektów odbywa się
poprzez serwis główny Infoturystyka.pl Aby dodać obiekt przejdź dalej Dalej
Bazę noclegową dostarcza Serwis

Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

ul. Kopernika 2
58-540 Karpacz
woj. dolnośląskie

Budynek, w którym mieści się Muzeum, został wzniesiony społecznie przez jego mieszkańców na terenie przekazanym przez gminę w latach 1932-36.


Od początku przeznaczony on był na cele muzealne. Lokalna społeczność była dumna z tego, że szczycić się może swoją długą historią i osiągnięciami przed przyjeżdżającą tutaj publicznością nie tylko z całego Dolnego Śląska, ale i z innych regionów Europy.

Było to tak zwane Muzeum Regionalne, podobne do tych, jakie powstawały w tym czasie w bardziej zamożnych miastach Dolnego Śląska. Urządzono w nim ekspozycję o tematyce regionalnej, przede wszystkim poświęconą temu terenowi.

Po zakończeniu II wojny światowej muzeum to udostępniono do zwiedzania.

Niestety wkrótce muzeum zamknięto, a zbiory muzealne przekazano do innych placówek muzealnych w kraju. Budynek przeznaczono na cele mieszkalne.

Mieszkańcy Karpacza przez wiele lat podejmowali próby jego reaktywowania. Przeglądając prasę regionalną pochodząca z tamtego okresu czasu znaleźć można artykuły poświęcone właśnie tej tematyce.

Działania mające na celu utworzenie w Karpaczu na nowo placówki muzealnej podjęte zostały w 1971 roku.

Otwarcie Muzeum Sportu i Turystyki Regionu Karkonoszy w Karpaczu, jako filii Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie nastąpiło 3 września 1974 roku.

Od 1 stycznia 2003 r. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu jest samodzielną instytucją kultury samorządu Województwa Dolnośląskiego